NEODVISNA ORGANIZACIJA 

VLAGATELJEV V KRIPROVALUTE,

KI VLAGATELJEM ZAGOTAVLJA 

PRAVNO VARNOST V PRIMERIH PREVAR

 

Zavod za izobraževanje in ozaveščanje vlagateljev v kriptovalute je neprofitna organizacija, ki združuje vlagatelje v kriptovalute.

 

Poslanstvo zavoda je opozarjati vlagatelje pred prevarami, ki temeljijo na kriptovalutah oziroma njim podobnih instrumentih, odkrivanje prevar in zagotavljanje pravnega varstva vlagateljem, ki so bili na kakršenkoli način predmet oškodovanja.

Zavod bo izvajal strokovne preiskave in analize posameznih shem ponujanja (izdaj) kriptovalut, preko zunanjih partnerjev bo vlagal razredne tožbe, kazenske ovadbe in odškodninske zahtevke zoper izdajatelje in tržnike teh kriptovalut ter organiziral izobraževalne dogodke na temo opozarjanja pred prevarami in pravnega varstva vlagateljev.

group.png

Organizacija dogodkov

Strokovni dogodki, okrogle mize in izobraževanja na temo kriptovalut, predvsem z vidika ugotavljanja prevar in pravnega varstva vlagateljev.

bitcoin.png

Priprava analiz in ocen kriptovalut

Neodvisne analize posameznih kriptovalut z vidika njihove narave (prevara ali ne), načina trženja, izdajatelja. Priprava ocen, ki bodo javno objavljene.

ico.png

Forenzične analize ICO transakcij

Neodvisni forenzični pregledi ICO projektov. Preiskave glede porabe zbranih sredstev. Analize dejanskega izvajanja poslovnega načrta (white paper).

balance.png

Vlaganje razrednih tožb 

Priprava pravne dokumentacije za vlaganje razrednih tožb, kazenskih ovadb in odškodninskih zahtevkov zoper izdajatelje in tržnike (promotorje) kriptovalut.

mail.png

Hitra linija  

Pridobite hitro informacijo ali gre za pravo kriptovaluto ali prevaro

Pošljite pristopno izjavo

Pristopna izjava

Zavod je neprofitna organizacija, ki bo stroške svojega delovanja pokrivala s članarinami članov (10 EUR letno) in s prostovoljnimi donacijami posameznikov in podjetij. Stroški delovanja so povezani z organizacijo dogodkov, stroški dela zunanjih strokovnjakov (preiskovalci, odvetniki) in s stroški poslovanja (bančni stroški, zakup spletnih domen, stroški marketinga, itd.).

 

Porabo sredstev zavoda bo nadzoroval nadzorni odbor zavoda. Člani nadzornega odbora bodo izvoljeni iz članstva zavoda.

Pošlji vprašanje

Zavod za izobraževanje in ozaveščanje vlagateljev v kriptovalute

Kolarjeva ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija

info@zvk.si  |  Tel: 031 726 555

Poslovni račun: SI56 6100 0002 0401 096

Success! Message received.